Trénink ve virtuální realitě proniká do personalistiky

V českých médiích se velmi často objevuje trénink ve virtuální realitě ve spojitosti s vynálezem hokejového simulátoru. Možnosti virtuální reality pro rozvoj schopností a dovedností jsou však mnohem širší. Zejména na západě od nás se řada firem se pouští do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců s pomocí brýlí a VR aplikace. Pojďme se podívat na některé z nich.

Zahraniční firmy si od nasazení virtuální reality slibují především snížení nákladů na vzdělávání a samozřejmě větší zapojení školeného a s tím související zábavnost vzdělávací formy. Nastupující generace zaměstnanců navíc technologie doprovází od děství a do jisté míry držení kroku s dobou od svých zaměstnavatelů vyžadují.

Vedle těchto důvodů navíc trénink ve virtuální realitě prokazatelně zvyšuje zapamatování. Dle některých studií si uživatelé vzdělávacích programů ve virtuální realitě pamatují až dvakrát více oproti 2D filmu se srovnatelným obsahem.

Způsoby nasazení virtuální reality ve vzdělávání a rozvoji jsou velmi různorodé. Někde si vystačí s prezentací situace a následným rozborem, jinde přímo využijí interaktivní výukové virtuální místnosti například v podobě únikové hry. Pojďme se podívat na několik inspirativních příkladů ze zahraničí.

Walmart Virtual Reality

Mezi nejdiskutovanější VR aplikace v rozvoji zaměstnanců bezesporu patří rozsáhlý program amerického řetězce obchodních domů Walmart. Školením s využitímvirtuální reality zde prochází více než 140000 zaměstnanců. Na poměry České republiky je to ohromné číslo. Obsah výuky je velmi různorodý. Zaměstnanci jsou ve virtuální realitě vystaveni například šílenství, které nastává v rámci slev při black Friday, kdy se dav Američanů dere do prodejny a kupuje, co jim přijde pod ruku. A proto je třeba prodavače naučit, jakým způsobem je nejlepší reagovat. Vzdělávání zaměstnanců je také virtualizováno při učení ovládání technického vybavení prodejen například automatů pro vyzvednutí balíčků objednaných z e-shopu Walmart.

Volkswagen Digital Reality Hub

Česká Škodovka je zahrnuta do speciálního koncernového vzdělávacího programu ve virtuální realitě. Ten si klade za cíl vzdělat více než 10000 zaměstnanců skupiny Volkswagen. Zaměstnanci se učí různé operace od od výroby přes logistiku a balení. Volkswagen si především pochvaluje snížení nákladů na cestování a také celkového času, který v rámci vzdělávávní musí zaměstnanci trávit. Trénink ve virtuální realitě by tak zde časem mohl nahradit nákladná tréninková centra.

Virtuální úniková hra od KFC

Do třetice se zaměříme na obalovaná kuřata Colonela Sanderse, zakladatele KFC. Zde pro rozvoj svých zaměstnanců připravili trénink ve virtuální realitě v podobě hororové únikové hry. Hra zde má být doplňkem ke klasické praktické výuce obalování kuřat.

S pomocí aplikace a brýlí Oculus Rift si můžete zkusit v omezeném čase obalit kuře podle originálního receptu KFC následováním pětikrokového procesu. O tom, že je zde gamifikace vzdělávání dotažena k maximální dokonalosti, se můžete přesvědčit v následujícím videu.

Virtuální realita bezesporu do světa vzdělávání a rozvoje zaměstnanců přináší zcela nové možnosti, a proto se v zahraničí čím dál více prosazuje. Technologie zatím hraje spíše experimentální roli. Nicméně ve firmách kde dochází k častému zaškolování na určitá témata, či je třeba oslovit mladší generaci si určitě časem najde své pevné místo.

Zajímá vás více o byznys aplikacích virtuální reality? Nechte si ukázat VR technologie v praxi.

Napsat komentář