Virtuální realita podporuje BOZP

BOZP patří mezi nejčastější témata pro vzdělávání zaměstnanců. Možná proto, že školení bezpečnosti práce je zaměstnavatel povinen vykonat s každým nově nastoupeným zaměstnancem. V řadě případů se jedná o formalitu spojenou s relativně jednoduchým testem. Jsou však firmy, kde je BOZP důležitou disciplínou spojenou s řádným zaškolením. Právě zde může virtuální realita zásadně zvýšit účinnost vzdělávání, snížit náklady na opakovanou realizaci a v konečném důsledku snížit počet pracovních úrazů.

Virtuální realita oproti klasickým metodám školení bezpečnosti práce a požární ochrany či BOZP online kurzům vykazuje zásadně vyšší zapamatování a zapojuje do výuky díky interaktivitě i pohyb školeného. Navíc správně nastavený kurz ve virtuální realitě zpravidla účasníka i baví, což se o většině BOZP online kurzů říct nedá. Zaměstnanec si navíc může VR kurz spustit sám a opakovaně procházet jednotlivými situacemi.

Přínosy virtuální reality v BOZP

Virtuální realita ze všech stávajících médií nejlépe působí na emoce školeného. Školený na BOZP může být totiž bezpečně vystaven nebezpečným situacím a naučí se tak v nich „chodit“. Například si:

– může osvojit všechny nezbytné bezpečností kroky před zahájením práce na rizikovém stroji

– zafixovat, kde najde a jaké všechny ochranné pomůcky ke své práci potřebuje

– natrénovat krizové situace například použití hasičského přístroje přímo tváří tvář šířícímu se požáru  (požární ochrana)

– vyzkoušet první pomoc na virtuální osobě.

Rizikové situace lze ve VR téměř prožít

Školení BOZP se musí týkat konkrétní vykonávané práce zaměstnance a vztahovat se tak k rizikům, se kterými se může zaměstnanec při výkonu práce setkat. Ve virtuální realitě můžeme proto vytvořit konkrétní situaci v dané firmě, kde se vyskytují konkrétní rizika. Virtuální realita přináší do bezpečnosti práce řadu dalších přínosů. Oproti jiným metodám například zapojuje všechny učební styly: auditivní – poslech, vizuální – sledování modelů a animací, verbální – čtení textu a hlavně kinestetický – učení pohybem. Ten je navíc mezi manuálně pracujícími zaměstnanci nejrozšířenější. Ve virtuální realitě nebudou muset nic dlouze číst či poslouchat, jednoduše si zafixují důležité aspekty BOZP prováděním konkrétních činností.

Nevěříte, že je něco takového možné? Řada firem v zahraničí se však již do virtuální reality v bezpečnosti práce pustila. Podívejte se na konkrétní ukázky níže.

Používání ochranných pomůcek je základem BOZP. Pojďme si proto ve virtuální realitě projít, jak jsou na tom stavební dělníci:

Stejně tak je dobré myslet na všechno, pokud provádíte rizikovou práci ve výškách:

Pokud je ve vaší organizaci BOZP důležité téma, zvažte virtuální realitu. Jde o jediné médium, kde si všechna bezpečnostní rizika mohou zaměstnanci prožít, aniž by ve skutečnosti nastala a odnést si cenná ponaučení. Zajímá vás virtuální realita, poradíme vám jak na to.

Foto: Youtube.com

Napsat komentář